Translation of science into action
13th June 2016
Zaproszenie na szkolenie naukowe
26th June 2017
X Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa pt. HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA PODSTAWĄ ZDROWIA „Uwarunkowania biomedyczne, technologiczne i ekonomiczne” KOMUNIKAT I BIAŁA PODLASKA, 12- 15 września 2017 r.
Szanowni Państwo!

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych, Polskim Towarzystwem Higienicznym Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz firmą TECNA Sp. z o.o. organizują X Jubileuszową Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.: „Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia – uwarunkowania biomedyczne, technologiczne i ekonomiczne ”.

W Konferencji wezmą udział także przedstawiciele zagranicznych instytutów naukowobadawczych, które zajmują się problemami żywienia, stanu odżywienia oraz higieną żywności i żywienia.

Więcej informacji PDF