X Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa
26th May 2017
II Letnia Szkoła Nutrigenomiki
26th June 2017
Zaproszenie na szkolenie naukowe pt. Letnia szkoła opracowania danych żywieniowych 2017
Katedra Żywienia Człowieka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Olsztyn 4-6 lipca 2017

Oferta jest skierowana głównie do młodych pracowników nauki i doktorantów, a także bardziej doświadczonych badaczy. Większość godzin przewidziano jako warsztaty przy indywidualnych stanowiskach komputerowych, wyposażonych w pakiet statystyczny STATISTICA, pod nadzorem doświadczonych ekspertów z zakresu metodologii opracowywania danych z badań żywieniowych i statystyka-matematyka. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy z własnymi danymi, dla pozostałych osób zostaną przygotowane treningowe bazy danych. Uczestnicy szkolenia otrzymają szablon do obliczania niezbędnej liczebności próby w badaniach epidemiologicznych jako plik formatu XLS.

Więcej informacji PDF