Kazimierz (Casimir) Funk – Pioneer in Vitaminology
6th July 2017
XXV konferencja z cyklu Fakty i fikcje w żywieniu człowieka
2nd October 2017
XXIV KONFERENCJA DYSKUSYJNA
Bakterie przewodu pokarmowego człowieka
– korzyści i zagrożenia

Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Zarząd Główny oraz Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

21 października 2016, godz. 1100

Aula Kryształowa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166

Przewód pokarmowy, stanowiący drugi co do wielkości układ organizmu człowieka, jest swoistym siedliskiem bogatej mikroflory, która pełni wiele ważnych, wzajemnie uzupełniających się funkcji, tj. metabolicznej, troficznej, jak również immunologicznej. Do najważniejszych funkcji mikroflory jelitowej należy udział w rozkładaniu wielkocząsteczkowych składników pokarmowych, wchłanianiu mikroelementów, fermentacji substancji niepodlegających trawieniu oraz wzroście i różnicowaniu nabłonka przewodu pokarmowego, co z kolei gwarantuje prawidłowe zużycie energii w mięśniach, przemianę glukozy w wątrobie oraz formowanie tkanki tłuszczowej.

Więcej informacji PDF