Konferencja Międzynarodowa, Wenecja, 22-25 lutego 2018
1st December 2017
Stanowisko Zespołu Ekspertów dot. prawidłowego nawodnienia organizmu
21st December 2017
I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych pod patronatem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk pt.: ŻYWIENIE I NOWOTWORY z cyklu Dylematy nauki o żywieniu człowieka - dziś i jutro odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2018 w Olsztynie
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w I Krajowej Konferencji PTNŻ i zgłaszania prac dotyczących zarówno tematu wiodącego konferencji jak i aktualnych problemów nauki o żywieniu człowieka.
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowanie aktualnych badań z zakresu nauki o żywieniu człowieka, realizowanych przez krajowe ośrodki naukowe. Liczymy na szerokie zainteresowanie specjalistów z wielu dziedzin, którzy prowadzą badania dotyczące różnych aspektów żywienia, dietetyki, zdrowia publicznego, nauki o żywności i przyczyniają się do lepszego zrozumienia zależności między żywieniem i chorobami nowotworowymi oraz szeroko pojętej problematyki z zakresu żywienia człowieka. Serdecznie zapraszamy do Olsztyna, do gościnnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który może poszczycić się unikatowym ośrodkiem badawczym - Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności.