X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
17th January 2018
Sprawozdanie za rok 2017
10th April 2018
O patronat Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych mogą ubiegać się organizatorzy konferencji czy innego wydarzenia naukowego, tj. władze uczelni, instytutu, stowarzyszenia, przewodniczący komitetu naukowego i/lub organizacyjnego oraz inne instytucje. Patronat może być przyznany wydarzeniom, które wpisują się w tematykę zadań PTNŻ, a ich realizacja służy promocji kształcenia i nauki w zakresie żywienia człowieka oraz mają zasięg i znaczenie lokalne, krajowe lub międzynarodowe. Wniosek powinien być złożony najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem wydarzenia.
Zgodę na udzielenie patronatu przyznaje się zwykłą większością głosów członków Zarządu Głównego PTNŻ. Informacja o objęciu wydarzenia patronatem lub odmowie jest przekazywana wnioskodawcy przez przewodniczącego PTNŻ w formie pisemnej w ciągu czterech tygodni. Szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie.
W roku 2018 został udzielony patronat:
(1) I Poznański Naukowy Kongres Dietetyki "Żywienie - Trening - Wspomaganie", Poznań 27-28 kwietnia 2018.
(2) Konferencja "Neurobiota 3 - Depresja: diagnostyka, leczenie, żywienie", Szczecin 17 listopada 2018.
(3) V Krajowa Konferencja Naukowa "Żywienie, aktywność fizyczna i promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym" Janów Podlaski 20-21 września 2019.
W 2019 roku patronatu udzielono:
(1) Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny (15th Warsaw International Medical Congress) Warszawa 09-12 maja 2019.