X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
17th January 2018
Sprawozdanie za rok 2017
10th April 2018
O patronat Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych mogą ubiegać się organizatorzy konferencji czy innego wydarzenia naukowego, tj. władze uczelni, instytutu, stowarzyszenia, przewodniczący komitetu naukowego i/lub organizacyjnego oraz inne instytucje. Patronat może być przyznany wydarzeniom, które wpisują się w tematykę zadań PTNŻ, a ich realizacja służy promocji kształcenia i nauki w zakresie żywienia człowieka oraz mają zasięg i znaczenie lokalne, krajowe lub międzynarodowe.Wniosek powinien być złożony najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem wydarzenia.
Zgodę na udzielenie patronatu przyznaje się zwykłą większością głosów członków Zarządu Głównego PTNŻ. Informacja o objęciu wydarzenia patronatem lub odmowie jest przekazywana wnioskodawcy przez przewodniczącego PTNŻ w formie pisemnej w ciągu czterech tygodni. Szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie.