I Krajowa Konferencja Naukowa “Żywienie i nowotwory”
28th May 2018
Konferencja z cyklu Fakty i fikcje w żywieniu człowieka
15th October 2018
W dniach 14-15 września 2018 roku w Poznaniu odbędzie się II Kongres Towarzystw Naukowych na temat: "Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". Organizatorami kongresu są: Rada Towarzystw Naukowych PAN, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umiejętności oraz Towarzystwo Naukowe Płockie. Kongres jest objęty patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem kongresu jest przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w okresie od odzyskania niepodległości, ocena tego wkładu oraz dyskusja nad aktualnym miejscem społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce. Więcej na stronie www.rtn.pan.pl Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w kongresie.