Latest news from IUNS
15th February 2022
Latest news from IUNS – ICN Abstract extended
25th March 2022
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 22 lutego 2022 roku zmarła w Krakowie prof. dr hab. Zofia Zachwieja.
Prof. dr hab. Zofia Zachwiejowa była absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie, w której uzyskała tytuł magistra farmacji (1958), stopień doktora nauk z zakresu farmacji (1967) za rozprawę pt. „Badania fitochemiczne nad korzeniem cykorii podróżnika (Cichorium intybus L.)” oraz stopień doktora habilitowanego z zakresu farmacji (1984) na podstawie rozprawy pt. „Badania nad fenolokwasami pochodnymi kwasu cynamonowego”.
Pani Profesor była wieloletnim Członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych – członkiem Zarządu oraz Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTNŻ (1999-2007), Członkiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Krakowie. Była cenionym naukowcem i Mistrzem inspirującym młodych badaczy. Pod Jej kierunkiem pięcioro pracowników uzyskało stopień doktora nauk farmaceutycznych.
Dorobek naukowy Pani Profesor Zofii Zachwiejowej obejmuje ponad 100 publikacji naukowych i prawie 200 doniesień konferencyjnych, a dotyczy substancji bioaktywnych pochodzenia roślinnego oraz oddziaływania skażeń środowiskowych na zawartość szkodliwych metali w żywności i ich stężenie w organizmie dzieci. Ważną pozycją w dorobku była wydana w 2016 roku, pod Jej redakcją monografia pt. „Leki i pożywienie – interakcje”, która została wyróżniona jako wybitna monografia naukowa z zakresu żywienia człowieka (PAN).
W naszej pamięci Pani Profesor pozostanie jako osoba bardzo życzliwa i optymistycznie patrząca na otaczający ją świat. Cześć jej Pamięci.
Uroczystości pogrzebowe Pani Profesor odbędą się w piątek 4 marca 2022 o godz. 12.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.