III Kongres Towarzystw Naukowych, Gdańsk 20-22.10.2022

Oddział Warszawski zaprasza na wykład, 26.04.2022, godz. 14
25th April 2022
The latest updates and news from FENS
4th October 2022
Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe zapraszają do wzięcia udziału w III Kongresie Towarzystw Naukowych, pod hasłem "Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych". Kongres odbędzie się w Gdańsku w dniach 20-22 października 2022 roku.
Celem kongresu jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki i państwa.
Proponowane sesje tematyczne:
1. Rola i zadania towarzystw naukowych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej
2. Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT na rzecz rozwoju gospodarki. Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój nauk technicznych i ścisłych oraz gospodarki kraju i regionów
3. Rola Polskiej Akademii Nauk i Rady Towarzystw Naukowych w społecznym ruchu naukowym
4. Zadania towarzystw naukowych w rozwoju i upowszechnianiu nauki. Społeczny ruch naukowy w systemie polskiej nauki. Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce. Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki oraz organizację kongresów i konferencji upowszechniających naukę. Wkład towarzystw w nowoczesne formy upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).