III Kongres Towarzystw Naukowych, Gdańsk 20-22.10.2022

Oddział Warszawski zaprasza na wykład, 26.04.2022, godz. 14
25th April 2022
Jubileuszowa konferencja z cyklu Fakty i fikcje
4th October 2022
Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe zapraszają do wzięcia udziału w III Kongresie Towarzystw Naukowych, pod hasłem "Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych". Kongres odbędzie się w Gdańsku w dniach 20-22 października 2022 roku.
Celem kongresu jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki i państwa.
Proponowane sesje tematyczne:
1. Rola i zadania towarzystw naukowych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej
2. Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT na rzecz rozwoju gospodarki. Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój nauk technicznych i ścisłych oraz gospodarki kraju i regionów
3. Rola Polskiej Akademii Nauk i Rady Towarzystw Naukowych w społecznym ruchu naukowym
4. Zadania towarzystw naukowych w rozwoju i upowszechnianiu nauki. Społeczny ruch naukowy w systemie polskiej nauki. Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce. Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki oraz organizację kongresów i konferencji upowszechniających naukę. Wkład towarzystw w nowoczesne formy upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).