NAGRODA Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych im. Profesora Aleksandra Szczygła
Nagrodę im. profesora Aleksandra Szczygła przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych członkom Towarzystwa na wniosek Komisji Konkursowej, w dwóch kategoriach: (1) za najlepszą pracę naukową, tj. monografię lub publikację oraz (2) za działalność popularyzatorską z zakresu nauki o żywieniu człowieka, wykonaną w Polsce. Nagroda może być indywidualna lub zespołowa. Nagrodą wyróżniane są prace naukowe dotyczące zagadnień istotnych dla postępu wiedzy o żywieniu człowieka. Nagrodę przyznaje się za pracę opublikowaną w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku działań popularyzatorskich, nagroda może dotyczyć jednorazowej akcji w poprzednim roku kalendarzowym lub całokształtu działań związanych z popularyzacją wiedzy o żywieniu człowieka na terenie Polski. Regulamin w załączeniu.
Nagrody im. prof. dr hab. Aleksandra Szczygła przyznane dotychczas w poszczególnych latach:
1993 - prof. dr hab. Anna Brzozowska za rozprawę habilitacyjną
1995 - dr hab. Jan Jeszka za rozprawę habilitacyjną
1999 - prof. dr hab. Jan Gawęcki za upowszechnianie wiedzy o żywieniu człowieka
2005 - dr hab. Zbigniew Krejpcio za rozprawę habilitacyjną
2005 - prof. dr hab. Jan Gawęcki za upowszechnianie wiedzy o żywieniu człowieka
2005 - doc. Irena Celejowa za upowszechnianie wiedzy o żywieniu człowieka
2005 - dr hab. Jadwiga Hamułka i dr hab. Agata Wawrzyniak za monografię
2005 - dr Małgorzata Anna Słowińska i prof. dr hab. Lidia Wądołowska za cykl publikacji
2013 - dr hab. Katarzyna Socha za rozprawę habilitacyjną
2014 - mgr inż. Hanna Wysocka za upowszechnianie wiedzy o żywieniu człowieka
2015 - prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger za całokształt działalności
2015 - dr hab. Joanna Suliburska za cykl publikacji
2017 - dr hab. Marta Stelmach-Mardas za cykl publikacji
2017 - dr hab. Jerzy Bertrandt i dr Anna Kłos za działalność popularyzatorską
2018 - prof. dr hab. Stanisław Berger - Nagroda Specjalna za całokształt działalności
2018 - dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy za działalność popularyzatorską
2019 - prof. dr hab. Maria H. Borawska za działalność popularyzatorską
2019 - dr hab. Krzysztof Durkalec-Michalski za cykl publikacji
2020 - mgr inż. Anna Danielewicz, Jakub Morze, dr n. med. Mariusz Przybyłowicz, dr hab. Katarzyna E. Przybyłowicz, prof. UW-M - zespołowa za pracę naukowo-badawczą
2020 - dr inż. Ewa Niedźwiedzka - za działalność popularyzatorską
2021 - prof. dr hab., dr hc multi Jan Gawęcki - za całokształt popularyzacji wiedzy
2021 - dr hab. Magdalena Górnicka z Zespołem - za pracę naukowo-badawczą z zakresu nauki o żywieniu człowieka opublikowaną w 2020 roku