5th January 2022

Materiały XXIX Konferencji z cyklu Fakty i fikcje w żywieniu człowieka

FiF materiały konferencyjne 22102021
30th July 2021

Materiały konferencyjne, “Nutrition and quality of life of the elderly”

Book of abstracts_ Nutrition and quality of life of the elderly_Warsaw 23-24.06.2021