Przełożenie konferencji “Żywienie a jakość życia osób starszych”
19th March 2020
XXVIII konferencja z cyklu Fakty i fikcje w żywieniu człowieka
29th October 2020
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych oraz Wydział Żywienia Człowieka SGGW zapraszają na coroczną konferencję z cyklu Fakty i fikcje w żywieniu człowieka - pod hasłem: "Wzbogacanie żywności - potrzeba czy konieczność?" Konferencja odbędzie się 23 października 2020 (piątek) od godz. 11.00, w trybie zdalnym na platformie MS Teams. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU4MThkYzktMDgxZS00NDlmLWJlODUtZDhhNWFlNjhhMDlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22434b8aba-e8b9-4d4f-b0c6-2574758d3504%22%7d
Serdecznie zapraszamy.
Podczas konferencji zostaną wygłoszone dwa referaty:
1. Żywność wzbogacona w diecie współczesnego konsumenta - aspekty żywieniowe i zdrowotne, dr inż. Elżbieta Wierzbicka.
2. Żywność wzbogacona w diecie współczesnego konsumenta - technologia wytwarzania, dr hab. Joanna Kobus-Cisowska, prof. UPP