Zatwierdzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych w dniu 15 grudnia 2023 roku