Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych powstało 25 sierpnia 1980 roku z inicjatywy członków Komitetu Żywienia Człowieka PAN.

Główną ideą stworzenia Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych

było zintegrowanie środowiska naukowego z obszaru nauk medycznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych i przyrodniczych, działających w zakresie dyscypliny żywienie człowieka. Powołanie Towarzystwa umożliwiło rozwój i podnoszenie prestiżu nauk żywieniowych w naszym kraju w stosunku do innych nauk, stworzenie krajowego forum dla wymiany doświadczeń, poglądów i stanowisk w ważnych sprawach objętych właściwościami Towarzystwa, nawiązywanie kontaktów z innymi towarzystwami żywieniowymi poza granicami kraju, członkostwo w Federacji Europejskich Towarzystw Żywieniowych.


Podstawowym zadaniem Towarzystwa

było i jest organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju nauk żywieniowych w kraju, upowszechnianie i propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu żywienia, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.