Przewodnicząca

dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy


Wiceprzewodnicząca

dr hab. Iwona Traczyk, prof. IŻŻ


Sekretarz

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak


Skarbnik

dr hab. Andrzej Tokarz, prof. WUM


Członkowie
  • dr Katarzyna Stoś
  • dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, prof. IS
Przewodnicząca

dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. nadzw. SGGW


Członkowie
  • dr inż. Anna Stolarczyk
  • dr inż. Anna Wojtasik