Przewodnicząca

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak


Wiceprzewodnicząca

dr hab. Iwona Traczyk, prof. IŻŻ


Sekretarz

dr hab. Magdalena Górnicka


Skarbnik

prof. dr hab. Andrzej Tokarz


Członkowie
  • dr Katarzyna Stoś, prof. IŻŻ
  • dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP w Lublinie
Przewodnicząca

prof. dr hab. Agata Wawrzyniak


Członkowie
  • dr inż. Anna Stolarczyk
  • mgr inż. Beata Szczepańska