Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych powstało 25 sierpnia 1980 roku z inicjatywy członków Komitetu Żywienia Człowieka PAN, a Honorowym Przewodniczącym został prof. dr hab. Aleksander Szczygieł.

Pierwszym Prezesem (obecnie Honorowy Przewodniczący) był prof. dr hab. Stanisław Berger (1980-1986). W latach 1987-2007 funkcję tę pełniła prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger, następnie prof. dr hab. Anna Brzozowska (2008-2015), a obecnie prof. dr hab. Jadwiga Hamułka (od roku 2016).

Wiceprezesami Towarzystwa byli profesorowie:

Wiktor Szostak (1980-1983), Wanda Szotowa (1980-1999), Jan Hasik (1984-1991), Henryk Gertig (1988-1995), Jan Gawęcki (1999-2007), Hanna Kunachowicz (1999-2007), Anna Gronowska-Senger (2008-obecnie), Lidia Wądołowska (2016 – obecnie), a Sekretarzami: prof. Anna Gronowska-Senger (1980-1986), prof. Wanda Lasota (1987-1991), prof. Hanna Kunachowicz (1992-1998), dr hab. Jerzy Bertrandt (1999-2007, 2016-obecnie), prof. dr hab. Juliusz Przysławski (2008-2015).

Funkcje Skarbników pełnili:

prof. Światosław Ziemlański (1980-1983), dr Włodzimierz Ponomarenko (1984-1991), dr hab. Jan Jeszka (1992-1995), prof. Roman Cichon (1996-1998), dr hab. Grażyna Duda (1999-2007), prof. dr hab. Lidia Wądołowska (2008-2011), dr hab. Jerzy Bertrandt (2012-2015) oraz prof. dr hab. Juliusz Przysławski (2016-obecnie).

Główną ideą stworzenia Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych

było zintegrowanie środowiska naukowego z obszaru nauk medycznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych i przyrodniczych, działających w zakresie dyscypliny żywienie człowieka. Powołanie Towarzystwa umożliwiło rozwój i podnoszenie prestiżu nauk żywieniowych w naszym kraju w stosunku do innych nauk, stworzenie krajowego forum dla wymiany doświadczeń, poglądów i stanowisk w ważnych sprawach objętych właściwościami Towarzystwa, nawiązywanie kontaktów z innymi towarzystwami żywieniowymi poza granicami kraju, członkostwo w Federacji Europejskich Towarzystw Żywieniowych.

Podstawowym zadaniem Towarzystwa

było i jest organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju nauk żywieniowych w kraju, upowszechnianie i propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu żywienia, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Cele te są realizowane poprzez:

  • organizowanie konferencji, zebrań, sympozjów i kongresów naukowych, jak również wykładów, odczytów, wystaw, audycji w środkach masowego przekazu
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami zajmującymi się problematyką żywienia
  • prowadzenie działalności wydawniczej
  • społeczne doradztwo naukowe w dziedzinie żywienia człowieka.