Przewodniczący

dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ


Wiceprzewodnicząca

dr Joanna Chłopicka


Sekretarz

dr Justyna Dobrowolska-Iwanek


Skarbnik

dr Małgorzata Tyszka-Czochara


Członkowie
  • dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ
  • dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF
Przewodniczący

dr hab. Paweł Paśko


Członkowie
  • prof. dr hab. Elżbieta Sikora
  • mgr Helena Ciborowska