Przewodniczący

dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ


Wiceprzewodnicząca

prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka


Sekretarz

dr Justyna Dobrowolska-Iwanek


Skarbnik

dr Paweł Paśko


Członkowie
  • dr Joanna Chłopicka
  • mgr inż. Maria Fołta
Przewodniczący

prof. dr hab. Krzysztof Szostek


Członkowie
  • prof. dr hab. Elżbieta Sikora
  • mgr Helena Ciborowska