Przewodnicząca

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW


Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. Stanisław Berger


Wiceprzewodnicząca

prof. dr hab. Anna Gronowska- Senger


Wiceprzewodnicząca

prof. dr hab. Lidia Wądołowska


Sekretarz

dr hab. Jerzy Bertrandt, prof. WIHE


Skarbnik

prof. dr hab. Juliusz Przysławski


Członkowie
 • prof. dr hab. Anna Brzozowska
 • prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
 • prof. dr hab. Maria Borawska
 • prof. dr hab. Ewa Flaczyk
 • dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy
 •  dr hab. Katarzyna Przybyłowicz
 • dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ
Warszawskiego

dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy


Poznańskiego

dr hab. prof. dr hab. Ewa Flaczyk


Gdańsko-Olsztyńskiego

dr hab. Katarzyna Przybyłowicz


Krakowskiego

dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ


Białostockiego

prof. dr hab. Maria Borawska


Przewodnicząca

dr hab. Barbara Pietruszka


Sekretarz

mgr inż. Beata Szczepańska


Członkowie
 • prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
 • dr hab. Małgorzata Drywień
 • dr inż. Witold Kozirok
Przewodnicząca

prof. dr hab. Irena Ozimek


Członkowie
 • dr Lucyna Pachocka
 • dr inż. Krzysztof Durkalec-Michalski
Przewodnicząca

prof dr hab. Mariola Friedrich


Członkowie
 • dr inż. Magdalena Człapka-Matyasik
 • dr hab. Katarzyna Socha