Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych


Podstawowym zadaniem Towarzystwa było i jest organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju nauk żywieniowych w kraju, upowszechnianie i propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu żywienia, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.


Przewodnicząca:

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW
jadwiga_hamulka@sggw.pl
Sekretariat: mariola_araucz@sggw.pl

Wyślij do nas wiadomość