Zaproszenie na wykład w formie hybrydowej, Oddział Krakowski

Wykład online na temat probiotykoterapii
7th April 2022
Oddział Warszawski zaprasza na wykład, 26.04.2022, godz. 14
25th April 2022
Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych zaprasza na wykład dr Dawida Gawlińskiego pt.: "Przedkliniczna ocena roli zmodyfikowanej diety matki w zaburzeniach prawidłowego funkcjonowania mózgu u mysiego i szczurzego potomstwa" Wykład odbędzie się 20 kwietnia 2022 (środa), początek o godzinie 10.15. Stacjonarnie: w bibliotece Zakładu Bromatologii UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków. Link do spotkania online zostanie podany przed wykładem we wtorek 19 kwietnia br.
Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań przedklinicznych, w tym realizowanych w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, których głównym celem jest ocena wpływu zmodyfikowanych diet matki (wysokotłuszczowej, wysokocukrowej) spożywanych w okresie ciąży i laktacji na predyspozycję rozwoju zaburzeń behawioralnych (ocena zachowań podobnych do depresji, lęku, pamięci, uzależnienia od kokainy oraz zaburzeń interakcji socjalnych i zachowań repetytywnych), jak również zmian molekularnych w wybranych regionach mózgu u szczurzego potomstwa obu płci na przestrzeni ich życia.