Normy żywienia dla populacji Polski

Stanowisko Zespołu Ekspertów dot. prawidłowego nawodnienia organizmu
21st December 2017
X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
17th January 2018
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych uprzejmie informuje, iż w roku 2017 zostały opublikowane przez Instytut Żywności i Żywienia "Normy żywienia dla populacji Polski"
Normy można pobrać w wersji pdf ze strony Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ oraz ze strony Instytutu Żywności i Żywienia. Zachęcamy do korzystania.
http://ncez.pl/edukacja-konsumencka/zywnosc-i-zywienie/normy-zywienia-2017
http://www.izz.waw.pl/pl/normy-zwienia