Stanowisko Zespołu Ekspertów dot. prawidłowego nawodnienia organizmu

Konferencja Międzynarodowa, Wenecja, 22-25 lutego 2018
1st December 2017
Normy żywienia dla populacji Polski
8th January 2018
Stanowisko Zespołu Ekspertów: Rola prawidłowego nawodnienia w zdrowym żywieniu oraz pożądane zmiany zwyczajów Polaków dotyczące spożycia płynów. Opublikowano w czasopiśmie Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2017, XLIV, nr 4, str. 182-185.
Ustalenia podjęte w wyniku spotkania Zespołu Ekspertów towarzystw i instytutów naukowych, zorganizowanego pod patronatem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych w dniu 12 września 2017 roku.