Regulamin udzielania patronatu naukowego
22nd February 2018
Zmarł Profesor Jan Jeszka
27th April 2018
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych za rok 2017, obejmujące działalność organizacyjną, naukową, popularyzatorską oraz współpracę krajową i międzynarodową. W ramach współpracy z Federacją Europejskich Towarzystw Żywieniowych(FENS) oraz z Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych (IUNS), przewodnicząca i wiceprzewodnicząca towarzystwa brały czynny udział w Międzynarodowym Kongresie Żywieniowym, który odbył się w dniach 15-20.10.2017 w Buenos Aires (Argentyna). Zarząd Główny zgłosił przedstawicielkę do grupy roboczej FENS zajmującej się tematyką zaleceń żywieniowych (Food-Based Dietary Guidelines).
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych zorganizowało w okresie sprawozdawczym:
- coroczną konferencję z cyklu "Fakty i fikcje w żywieniu człowieka"pt.: "Żywienie a aktywność fizyczna" (współorganizator: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW).
- wspólnie z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii: X Krajową Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia: pt.: "Uwarunkowania biomedyczne, technologiczne i ekonomiczne".
Członkowie Zarządu Głównego brali udział w przygotowaniu stanowiska Zespołu Ekspertów nt.: Rola prawidłowego nawodnienia w zdrowym żywieniu oraz pożądane zmiany zwyczajów Polaków dotyczące spożycia płynów" (Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2017, 4, 182-185).