Zmarł Profesor Jan Jeszka

Sprawozdanie za rok 2017
10th April 2018
21st International Congress of Nutrition
14th May 2018
Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku zmarł prof. dr hab. Jan Jeszka, wieloletni Kierownik Katedry Higieny Żywienia Człowieka i Zakładu Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, organizator kierunku studiów „dietetyka”, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych: Przewodniczący Oddziału Poznańskiego i członek Zarządu Głównego (2004-2007) oraz członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się m.in. wokół badań nad metabolizmem energii, etiologią i dietetycznym leczeniem otyłości oraz możliwościami zastosowania żywności bioaktywnej w poprawie zdrowia ludzi.
Profesor Jan Jeszka pozostanie w naszej pamięci jako wybitny Naukowiec, wychowawca młodej kadry oraz serdeczny i życzliwy Kolega - autorytet w wielu przedsięwzięciach zawodowych.
Rodzinie i najbliższym Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.
Senat Żałobny odbył się w poniedziałek 30 kwietnia o godz. 9.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 4 maja o godz. 11.10 na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.