Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące roli przekąsek w zdrowym żywieniu
6th July 2017
Kazimierz (Casimir) Funk – Pioneer in Vitaminology
6th July 2017
W odpowiedzi na pismo Ministra Zdrowia

z dnia 13.05.2016 (znak: ZP-Z.073.23.2016) z prośbą o zaopiniowanie i zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych niniejszym przedstawia swoją opinię w tej sprawie.

Grupy środków spożywczych wymienione w projekcie, przeznaczone do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty są określone zbyt ogólnikowo, bez szczegółowych uściśleń dotyczących m.in. takich grup, jak np. „pieczywo” – jakie?, „kanapki” – jakie?, oraz grupy „inne”. Stwarza to możliwość dowolnej interpretacji powyższych zapisów i wprowadzenia do żywienia dzieci i młodzieży produktów niepolecanych, a więc różnego rodzaju ciastek, ciasteczek, w tym herbatników i słonych przekąsek, np. paluszków. Zapisane w tej formie grupy środków spożywczych (przy założeniu zawartości w produktach tłuszczu i/lub cukru 15 g/100g /100ml) nie tylko nie służą racjonalizacji żywienia, bo nie są zgodne z zasadami prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, ale mogą sprzyjać kreowaniu złych nawyków żywieniowych idalszemu rozwojowi nadwagi i otyłości w tej grupie populacyjnej.

Czytaj więcej: PDF