II Letnia Szkoła Nutrigenomiki
26th June 2017
Opinia PTNZ
6th July 2017
Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące roli przekąsek w zdrowym żywieniu oraz poprawy zwyczajów żywieniowych Polaków poprzez stopniowe zmiany wyborów żywieniowych

Ustalenia podjęte w wyniku spotkania Zespołu Ekspertów towarzystw i instytutów naukowych zorganizowanego przez Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN oraz Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych dnia 22 września 2015r.

Prawidłowe żywienie to jeden z głównych czynników będących podstawami zdrowia człowieka oraz baza działań na rzecz zapobiegania występowaniu chorób dietozależnych. Jakość i wartość zdrowotna codziennej diety będąca elementem profilaktyki zdrowotnej, a w tym zapobiegania otyłości zależy od ·proporcji spożywanych kategorii żywności oraz łącznej wartości energetycznej żywności.

Czytaj więcej: PDF