Materiały XXIX Konferencji z cyklu Fakty i fikcje w żywieniu człowieka

Wesołych Świąt, Szczęśliwego Nowego Roku!
22nd December 2021
The International Symposium on Nutrition (ISN 2022)
12th January 2022
W dniu 22 października 2021 odbyła się XXIX konferencja dyskusyjna z cyklu Fakty i fikcje w żywieniu człowieka, pod hasłem "Żywienie i odporność". Konferencja została zorganizowana w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych oraz Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Wydano drukiem recenzowane materiały konferencyjne (do pobrania poniżej).
Referaty wygłosiły:
1. Dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. NIZP PZH-PIB
2. Prof. dr hab. Aneta Kopeć
3. Prof. dr hab. n. farm. Maria H.Borawska