Materiały konferencyjne, “Nutrition and quality of life of the elderly”

Konferencja Nutrition and Quality of Life of the Elderly
28th June 2021
Uwaga, zmiana danych kontaktowych
21st September 2021
Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.
Organizatorzy konferencji: Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych Oddział Warszawski, Katedra Żywienia Człowieka Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie
International Scientific Conference of The Polish Society of Nutritional Sciences (PTNŻ): "Nutrition and quality of life of the elderly" of the "Dilemmas of Human Nutrition Sciences - Today and Tomorrow" series - The book of abstracts. Warsaw, 23-24 June 2021.